Huur betalen

U moet de huur van uw woning bij vooruitbetaling overmaken. Dat wil zeggen, dat u de lopende huur vóór de tiende van de maand overgemaakt moet hebben. Bij automatische incasso bestaat de mogelijkheid om een afwijkende afschrijvingsdatum te kiezen.

De huurprijs is samengesteld uit een “kale huur” en eventuele bijkomende servicekosten. Bijkomende kosten zijn kosten zoals bijv. glasverzekering

U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

  • Door middel van een incassomachtiging.
    U mag hierbij kiezen of de huur de 1e, 5e, 10e, 15e, 20e, of 25e van elke maand automatisch van uw bank- of girorekening wordt afgeschreven. Een incasso machtiging kunt u, zodra u maar wilt, weer intrekken;
  • Door zelf iedere maand de huur aan ons over te maken.
    Hierbij geldt echter dat u dit vóór de tiende van de maand moet doen.
  • Door middel van een periodieke overboeking.
    U geeft uw bank opdracht geeft om elke maand het huurbedrag van uw rekening over te maken. Hierbij geldt ook dat dit vóór de tiende van iedere maand moet gebeuren. Het nadeel van een periodieke overboeking is dat een aanpassing van de huur vaak te laat gebeurt. Als u er zelf niet aan denkt, ontstaat er een (kleine) achterstand.

We hebben het liefst dat de huur automatisch geïncasseerd wordt, omdat dit de administratie een stuk eenvoudiger maakt voor ons, maar ook voor uzelf.

Ons bankrekeningnummer is NL98 RABO 0309 3373 05 t.n.v C.Huibers Veenendaal Beheer B.V.